#

Pejabat Setia WAlisembilan Semarang

Drs. H. Muhlisin, S.E., M.Ag., M.M


Wakil Ketua I               M.Arief Hidayatulloh, .M.Ag 

Wakil Ketua II.            

H. Mushonef, M.S.I                


Kepala Unit Penjamin Mutu

Dr. H. Fatkhurronji, M.Pd.I 


Ka Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Dr. H. Mustaghfirin, M.Ag 


Ka Pengelola Sumber Belajar  Drs. Fauzin. M.S.I., M.M., M.Par


Sekretaris

 UNIT Penjamin Mutu, SBM. PPM

Maskur, M.S.I


Ka Pusat Data 

Wahyu Dwi Aryanto, S.Pd

Staff Data

Rokhmat Sucipto, S.H

Ka Perpus

Bambang Sumedi, S.H., M.M

Staff 

Dodi Ashari, S.S


Ketua Prodi PAI            Hj. Uswatun Marhamah, M.Pd

Sekretaris                     : Moch. Choirudin, M.Pd.I           


Ka Prodi AS/KPI.     

  Dr. Khoirotin Nisa', M.H.           

Sekretaris.                   

Adib Ridwan Azizy, M.H.          


Ka Prodi PGMI.            : Abdul Hakim, M.Pd 

Sek Prodi.                      : Jauhari, M.Pd                            


Ka TU 

Elman Fahmi S.Pd.I 


Ka Sub Keuangan 

Slamet Panuntun, M.S.I.